Energiakalkulaator

Saada link Prindi PDF

ENERGIAKALKULAATORISSE

Sissejuhatus kalkulaatori kasutamiseks

Hoonete energiakulu ja kütteallika vajalik võimsus tekitavad tihti küsimusi. Kõige täpsema tulemuse saab energiaauditi või energiamärgise tellimisel. Samas on auditi tellimine kallis ning seda kulutust ei soovita teha, sest puudub ettekujutus, kas auditis antud soovitused annavad lõpuks piisava rahalise efekti. Pigem lähtutakse ehitajate, ehitusmaterjalide ja kütteseadmete müüjate üldistest soovitustest või iganenud rusikareeglitest, nt lähtudes hoone küttekeha valikul ainult hoone põrandapinnast.

Kalkulaatori eesmärk ei ole asendada energiaarvutusi, kuid see annab hea võimaluse võrrelda erinevate lahenduste mõju. Täpsemateks arvutusteks või energiamärgise saamiseks võtke meiega ühendust.

Enne ehitama või renoveerima asumist oleks aga hea saada aimu erinevate ehitus- ja soojustusmaterjalide ning kütte- ja ventilatsiooniseadmete kasutamisest saadavast efektist. Selle võimaluse pakub meie tasuta energiakalkulaator. Kalkulaatori praeguse versiooni loomisel on olnud eesmärgiks teha ühelehe kalkulaator, et selles ei oleks väga palju parameetreid, mida konfigureerida. Samas peab selle kasutamiseks omama mingeid eelteadmisi näiteks U-arvu kohta. Üldiselt annavad materjalidetootjad tänapäeval teada oma materjalist seinte U-arvud. Ka aknatootjad teevad seda, kuid uksetootjad kahjuks reeglina mitte.

Lihtsa U-arvu kalkulaatori loomine seinte jaoks ei oleks keeruline, kuid ka selle kasutamine nõuaks eelteadmisi. Näiteks ei saa õhkvahe arvutamisel lähtuda otseselt õhuvahe laiusest ja õhu erisoojajuhtivusest, kuigi sellist arvutust on tihti näha kooskõlastatud majaprojektide juures. Lihtne on arvutada homogeenseid kihte seinas, kuid näiteks karkassmaja U-arvu leidmisel peaks villakihi jagama omakorda kihtideks ning arvestama igas erinevas kihis oleva karkassi osakaalu. Lõpuks peab vaatama, kuidas neid korrektselt kokku arvutada. Algajale soovitame pigem võtta levinud seinatüüpide U-arvud Tiit Masso uuest raamatust "Ehitusfüüsika ABC". Suuremate eelteadmiste korral saab kasutada mõnda vaba kalkulaatorit, näiteks U-wert, mida soovitati Veloxi-teemalises ehitusfoorumis ehitusfoorum.com-VELOX . Seda saab küll kasutada vaid homogeensete kihtide jaoks, kuid see on reeglina piisav. Siin on nimetatud programm eeltäidetud näide: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.5&mid0=199&d1=3.5&mid1=2901&name1=Kiefernholz&l1=0.11&m1=15&r1=700&c1=1200&&d2=15&mid2=10&d3=20&mid3=216&l3=0.032&m3=30/70&name3=Hartschaum,%20EPS%20032&d4=3.5&mid4=2901&name4=Kiefernholz&l4=0.11&m4=15&r4=700&c4=1200&&d5=0.5&mid5=80&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0.

Kuidas kalkulaator toimib?

Energiakalkulaatoris saate võrrelda kahte maja. Võrdluse aluseks soovitame kasutada Maja 1, mille lahtritesse sisestate oma praeguse või planeeritava maja andmed. Maja 2 peal saate seejärel katsetada, millise tulemuse annavad erinevad lahendused: suurem või väiksem maja, rohkema või vähema soojustusega seinad, suuremad või väiksemad aknad, erinevad ventilatsioonisüsteemid jne. Tulemuseks saate Maja 2 efetiivsuse Maja 1-ga võrreldes – see on näha protsentides tulemuste lahtri parempoolses osas. Kui efektiivsus on miinusmärgiga, on Maja 2 energiatarbimine Maja 1 energiatarbimisest suurem. Kui efektiivsus on plussmärgiga, on Maja 2 energiatõhusam kui Maja 1. Efektiivsust saab vaadata ka eraldi kulude lõikes: kütte, jahutuse, tarbevee, ventilatsiooni jne osas.

Kalkulaator arvestab tulemuste arvutamisel välistemperatuuri ja päikeseenergiat aasta lõikes. Päikeseenergia arvestus ei ole käesolevas versioonis korrektne, kuna otseselt ei ole võimalik seda energiat kuude lõikes jaotada aastasele temperatuurijaotusele vastavaks. Täpsemaks infoks vaata "Täienduste plaani".

Täienduste plaan:

Hilisemate täienduste käigus hakatakse kliimaandmeid võtma tüüpaasta tunnipõhisest temperatuurigraafikust. Tänu korrektsemale päikeseenergia andmetele võib sisenditesse lisada ka aknapindade jaotuse eri ilmakaarte suhtes. Viimase kasutuselevõtt ei ole esialgu kindel, kuna algne eesmärk oli siiski võimalikult väheste andmete sisestamisega hakkama saada.

Tunnipõhine temperatuurigraafik annab ka võimaluse arvestada hoone akumulatsiooni mõju ööpäevase temperatuuri silumisel, puuduseks jälle see, et peab lisama sisenditesse piirete soojusmahtuvuse andmed.

Tänane ventilatsiooniseadme arvutus põhineb seadmel, mis suudab sujuvalt reguleerida tagastustegurit vastavalt vajadusele. Aastase temperatuurijaotuse juures ei ole teiste reguleerimisvariantide esitamisel mõtet, kuid tunnipõhine jaotus annaks võimaluse võrrelda sujuvat juhtimist automaatse või manuaalse "on-off" juhtimisega.

Plaanis on lisada kalkulaatorile erinevate kütteliikide valimise võimalus.

Ootame kõikide kasutajate tagasisidet, millist täiendust sooviksite kõige enam. Tagasisidet saate anda kontaktide lehel oleva vormi kaudu või meie e-postiaadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

ENERGIAKALKULAATORISSE